Der er også fart på Landsgildet. Og man kan aldrig starte for tidligt!

Velkommen til Danske Baptistspejderes Landsgilde

Danske Baptistspejderes Landsgilde har som formål at fremme og støtte gildebevægelsen
som en fortsættelse af formålet for Danske Baptisters Spejderkorps blandt gamle spejdere
og at støtte spejderarbejdet som helhed.

Landsgildet er en sammenslutning af lokale gilder, og landsgildegruppen bestående af
medlemmer i byer hvor der ikke findes et lokalt baptistspejdergilde.

Landsgildet samles en gang årligt - den sidste weekend i august - til gildeting og gildehal.

Landsgildet udgiver bladet GILDENYT.